Zbierka na Medzinárodný deň žien 2021

Zbierka na Medzinárodný deň žien 2021

Medzinárodný deň žien - zbierka pre ženské domovy

Aj v 21. storočí je páchané násilie na ženách. Preto sme 8. marca na Medzinárodný deň žien zahájili zbierku. Chceme pomôcť a teda darovať jedno euro za každú objednávku Asociácii autonómnych rakúskych ženských domovov.

Každá tretia žena je vystavená fyzickému a/alebo sexuálnemu násiliu

Štatistiky sú, bohužiaľ, ohromujúce: násilie sa dotýka skutočne stále viac ako 30 % žien na celom svete. Takže ak sedíte s dvoma priateľkami na káve, štatisticky je jedna z nich obeťou násilia. O to tragickejšie je, že takmer 70 % všetkých obetí vrážd žien zabije ich mužský (ex) partner. To znamená, že domáce násilie sa považuje za hlavnú príčinu smrti alebo poškodenia zdravia u žien (vo veku od 16 do 44 rokov) a v štatistikách dokonca predbieha pred rakovinou a dopravnými nehodami.

Definícia násilia však nie je taká jednoduchá. Kedy dôjde k násilnej reakcii? Kedy sa pri hádke s partnerom začína používať násilie? Z právneho hľadiska je zoznam násilných trestných činov dlhý:

  • (Vážne) poškodenie na zdraví
  • Mučenie alebo zanedbávanie
  • Povzbavenie osobnej slobody
  • Nátlak
  • Nebezpečná hrozba
  • Trvalé prenasledovanie
  • Pokračujúce používanie násilia
  • Znásilnenie atď.

Viac ako polovica všetkých žien zažije počas svojho života určitú formu sexuálneho obťažovania. Ale nielen programy sexuálnych útokov sú takpovediac na dennom poriadku, pretože psychologické násilie sa vyskytuje aj v mnohých rodinách. Nie je preto prekvapením, že nemecká štúdia ukázala, že 42 % opýtaných žien zažilo formy psychického násilia, ako napríklad zastrašovanie, agresívitu, ohováranie, vyhrážky a ponižovanie až po psychický teror.

Prenasledovanie postihuje 18 % všetkých žien

Podľa oficiálnej definície je prenasledovanie, tiež známe ako „trvalé prenasledovanie“, tiež násilným trestným činom. Dá sa predpokladať, že počet nenahlásených prípadov je oveľa vyšší. Ak máte pocit, že vás niekto sleduje, alebo sa cítite nepríjemne, môžete/mali by ste vyhľadať okamžite pomoc!

Pomôcť môžete aj VY!

Nezatvárajte oči keď niečo vidíte alebo počujete! Nezáleží na tom, či dotyčnú osobu poznáte alebo nie. Najlepšie urobíte, keď budete situáciu sledovať a v prípade potreby poskytnete pomoc. Každá jedna žena, ktorá je v núdzi alebo sa cíti nešťastná, bude vďačná za pomoc a podporu!

Dňa 08.03.2021 bude za každú Vašu objednávku venované 1 € ženským domovom!