Synthetic Fluorphlogopite

Synthetic fluorphlogopite

Syntetický fluórflogopit je laboratórne vyrobená sľuda z prírodných minerálov a náhrada za sľudu. Flogopit je prírodný minerál z čeľade sľudy, ktorý sa skladá z vrstvených listov kremičitanu hlinitého, ktoré sú voľne spojené draselnými iónmi. Syntetický fluórflogopit má podobnú štruktúru, len je vyrobený z fluóru, hliníka a kremičitanu za extrémne vysokých teplôt, pričom časť niektorých hydroxylových skupín preberajú atómy fluóru.
Táto zložka je schválená spoločnosťou NaTrue a je klasifikovaná ako bezpečná na použitie v kozmetike EÚ a bola testovaná na bezpečnosť. Okrem toho sú častice príliš veľké na to, aby prenikli cez pokožku.


Produkty s obsahom alergénu: Synthetic Fluorphlogopite