LÉA NATURE SO BiO étic Vonná zmes „Synergie Respiratoire“, 10 ml

Starostlivo zložený olej na vyčistenie vzduchu v miestnosti

€ 8,39

(€ 839,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 10 ml

Doručenie: streda, 29. mája, ak si objednáte do dňa: pondelok,13:00 h.

Na sklade

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • pre difuzér a vonnú lampu
 • ideálna pre chladné obdobie
 • so 7 éterickými olejmi

Č. produktu: GLN-1334948, Obsah: 10 ml, EAN: 3517360010251

Popis

Táto vonná zmes kombinuje oslobodzujúce, objasňujúce a čistiace vlastnosti siedmich starostlivo zložených éterických olejov, ako je eukalyptus, niaouli, mäta pieporná, ravintsara, čajovník a hruštička. Synergicky sú ideálne pre chladné obdobie a na čistenie vzduchu v miestnosti.

Aplikácia

 • Aplikujte 10 - 30 kvapiek oleja do difuzéra podľa pokynov zariadenia.
 • Aplikujte 5 kvapiek na vreckovku, do vonnej lampy alebo do misky s horúcou vodou a zhlboka dýchajte.
 • Vhodný aj na prevoňanie automobilu.

Poznámka

 • Nevhodná pre tehotné alebo dojčiace ženy.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: LÉA NATURE SO BiO étic
Vlastnosti: unisex
Certifikáty: ECOCERT
Upozornenie: tento produkt by sa nemal používať počas tehotenstva, POZOR: nevhodné pre dojčiace ženy
Zloženie (INCI)
 1. Z bio pestovania
 2. Z prírodných éterických olejov
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • P261 - Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P264 - Po manipulácii starostlivo umyte pokožku.
 • P270 - Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • P273 - Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P331 - Nevyvolávajte zvracanie.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P501: Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi/regionálnymi/vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H302 - Škodlivý po požití.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: LÉA NATURE SO BiO étic Vonná zmes „Synergie Respiratoire“

5,0 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
1 (100%)
4 hviezdičky
0 (0%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

1 hodnotenie

Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder