Lunette Obrúsky na čistenie kalíška

Samostatne balené vlhčené obrúsky

Obsah: 10 ks

Momentálne nie je k dispozícii Bohužiaľ momentálne nemáme žiadne informácie o naskladnení produktu. Kliknite nižšie na „Upozorniť ma, keď bude k dispozícii“ a my Vás budeme infomovať ihneď, ako bude produkt opäť skladom.

Vlastnosti

 • ideálne na cesty
 • efektívne čistenie
 • na ruky a menštruačný kalíšok

Kód: WOL-7000079, Obsah: 10 ks, EAN: 6430024460063

Popis

Tieto obrúsky sú ideálne na čistenie menštruačného kalíšku na cestách, keď nemáte po ruke tečúcu vodu.

Aplikácia

 • Samostatne balené obrúsky sú vhodné na čistenie kalíška a rúk.
 • Menštruačný kalíšok najskôr osušte papierom, potom ho utrite čistiacou handričkou a nechajte uschnúť – hotovo!
Zľava: 10 % a viac, 20 % a viac
Druh produktov: utierky na čistenie pleti
Výrobca: Lunette
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: Vegan Society

Zloženie (INCI)

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : pozor

Bezpečnostné upozornenia:

 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P240 - Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie.
 • P241 - Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.
 • P242 - Používajte neiskriace prístroje.
 • P243 - Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P370+P378 - V prípade požiaru: Co2, na hasenie použite piesok, suchú chemikáliu, alebo penu odolnú alkoholu.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Biocídy používajte bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Otázky a odpovede k téme Lunette Obrúsky na čistenie kalíška

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Lunette Obrúsky na čistenie kalíška

Podobné produkty: