Primavera Vonná zmes „Let it go“

Pre príjemnú pohodu

€ 8,89

(€ 1.778,00 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 5 ml

Doručenie: streda, 01. júna, ak si objednáte do dňa: pondelok,07:00h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,45 / ks -5%

Vlastnosti

 • jemná bylinková vôňa
 • dodáva silu

Kód: PRIM-18512, Obsah: 5 ml, EAN: 4086900185128

Popis

Jemne bylinková vôňa tejto zmesi rýchlo zapĺňa každú miestnosť. Telo, myseľ a duša sú posilnené a podporované. Ideálna zmes pre väčšiu vyrovnanosť.

Použitie

 • Na použitie v pracovných miestnostiach, obývačkách alebo spálňach.
 • Na vonné kamene, do difúzérov, fontán, rún a vonných lámp.
Druh produktov: vône do interiéru
Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan
Vône: levanduľa
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách

Zloženie

 • Ho-listy
 • Levanduľa
 • Iris
 • o.i.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo : nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Otázky a odpovede k téme Primavera Vonná zmes „Let it go“

Získajte konkrétne odpovede zákazníkov, ktorí si zakúpili tento produkt.

Zákaznícke hodnotenia

Recenzie pre Primavera Vonná zmes „Let it go“

4,8 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
3 (75%)
4 hviezdičky
1 (25%)
3 hviezdičky
0 (0%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

4 hodnotenia

Podobné produkty:

Zákazníci si kúpili tiež: