Primavera Bio tyčinka pre ľahšie dýchanie, 0,80 ml

Posilňuje počas chladného obdobia!

€ 9,99

(€ 12.487,50 / l, vr. 20% DPH. - plus poštovné)

Obsah: 0,80 ml

Doručenie: streda, 17. apríla, ak si objednáte do dňa: pondelok,00:00 h.

Na sklade

Množstevná zľava!

 • od 2 len € 8,91 / ks -11%

Doprava zadarmo do krajiny: Slovensko od € 39,90.
Viac informácií o odoslaní a doručení

Vlastnosti

 • na cesty
 • osviežuje a posilňuje
 • s jemnými olejmi

Č. produktu: PRIM-21501, Obsah: 0,80 ml, EAN: 4086900215016

Popis

Táto tyčinka je praktická a ideálna na uvoľnenie nosa počas dňa. Prírodné, čisté esenciálne oleje z eukalyptu, smrekového ihličia a mäty piepornej, ktoré obsahuje, posilňujú a podporujú vedomé dýchanie. Zvlášť v chladnom období je bio tyčinka pre ľahšie dýchanie nepostrádateľnou súčasťou domácej lekárničky.

Použitie

 • Otvorte krútením tyčinku.
 • Podržte ju priamo pod nosom a zhlboka sa nadýchnite.
 • Používajte niekoľkokrát denne podľa potreby.

Poznámka: produkt niie je vhodný pre deti do 6 rokov.

Výrobca: Primavera
Vlastnosti: vegan
Certifikáty: IHTK netestované na zvieratách, Vegan bez certifikátu
Vôňa: čistá a svieža
Zloženie
 1. Z prírodných éterických olejov v bio kvalite
Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné slovo: nebezpečenstvo

Bezpečnostné upozornenia:

 • P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.
 • P233 - Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
 • P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P391 - Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].
 • P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 - Uchovávajte uzamknuté.
 • P403+P235 - Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
 • P501 - Likvidujte obsah/nádobu podľa národných predpisov

Výstražné upozornenia:

 • H226 - Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
 • H315 - Dráždi kožu.
 • H317 - Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
 • H361fd - Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.
 • Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
 • H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy.
 • H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Recenzie našich zákazníkov

K dispozícii je recenzií v jazyku: slovenčina pre produkt: Primavera Bio tyčinka pre ľahšie dýchanie

3 zákaznícke recenzie v iných jazykoch

4,3 z 5 hviezdičiek
5 hviezdičiek
4 (57%)
4 hviezdičky
1 (14%)
3 hviezdičky
2 (28%)
2 hviezdičky
0 (0%)
1 hviezdička
0 (0%)

7 hodnotení

Nie sú aktuálne žiadne recenzie v jazyku: slovenčina. K dispozícii sú 3 recenzie v iných jazykoch.


Podobné produkty:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder

Zákazníci si kúpili tiež:

 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder
 • placeholder