CCF - certifikovaná prírodná kozmetika

Prírodné produkty starostlivosti bez testovania na zvieratách

Choose Cruelty Free “ (CCF) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá testuje a oceňuje nenásilné spoločnosti.

Kritériá na udelenie označenia sú:

  • na získanie suroviny sa nesmie usmrtiť žiadne zviera.
  • žiadna obsahová látka sa nemôže zo zvieraťa odstrániť násilím (t.j. spôsobením bolesti alebo nepohodoy).
  • z divokých zvierat sa nesmie odoberať žiadna surovina.
  • Nesmú sa použiť žiadne vedľajšie produkty z kožušinového alebo jatočného priemyslu. (Aj keď bolo zviera usmrtené na iné účely, ako na kozmetickú výrobu.)
  • Výrobná spoločnosť, ani ďalšie s ňou spojené firmy, nemôžu používať zložky (vzťahuje sa na všetky výrobky), ktoré boli testované na zvieratách samotnou spoločnosťou, zástupcami alebo inými stranami zapojenými do testovania na zvieratách. Platí to aj pre obdobie najmenej 5 rokov pred dátumom podania žiadosti o akreditáciu.

Choose Cruelty Free -Not Tested On Animals: 78 produktov

Váš výber

Všetky ceny vr. DPH