BDIH - kontrolovaná prírodná kozmetika

BDIH-Siegel Produkty, ktoré majú osvedčenie BDIH, podliehajú nezávislej a nepretržitej kontrole na základe prísnych kritérií. BDIH (Federálne združenie priemyselných a obchodných podnikov pre liečivá, zdravotnícke produkty, doplnky výživy a kozmetiku) je neziskové združenie výrobcov a distribútorov. Dôraz sa kladie na transparentnosť pre spotrebiteľov a vytvorenie rovnakých podmienok pre všetky zúčastnené spoločnosti. Pracovná skupina pre prírodnú kozmetiku na tento účel vypracovala usmernenie „kontrolovaná prírodná kozmetika“.
Kozmetike vyrobenej podľa tejto normy sa môže prideliť príslušná značka kvality. Hlavnou prioritou je označovanie „skutočných“ prírodných kozmetických výrobkov a súvisiace zabránenie zavádzaniu spotrebiteľov.

Kritériá:

 • Rastlinné zložky musia pochádzať z certifikovaných ekologických surovín.
 • Živočíšne suroviny, ktoré produkujú zvieratá (napr. mlieko, med), sú povolené. Živočíšne suroviny z mŕtvych stavovcov (napr. norkový olej, emu olej, živočíšne tuky) nie sú povolené.
 • Testovanie na zvieratách sa nesmie vykonávať ani aplikovať počas výroby, vývoja alebo testovania konečných výrobkov.
 • Aj suroviny, ktoré sú na trhu od roku 1998, sa môžu použiť iba vtedy, ak neboli testované na zvieratách. Pokusy na zvieratách, ktoré vykonali tretie strany a ktoré nekonali v mene alebo na príkaz klienta ani s ním nie sú spojené podľa právnych predpisov o obchodných spoločnostiach, sa nebudú brať do úvahy.
 • Okrem fyzikálnych procesov vrátane extrakcie vodou, rastlinným alkoholom, kyselinou uhličitou, rastlinnými tukmi a olejmi a glycerínom z nich získaných, sa na výrobu prírodných kozmetických prípravkov povoľujú aj enzymatické a mikrobiologické procesy, aké sa nachádzajú v prírode.
 • Okrem toho, môžu byť zložky z prírodných látok, ako sú tuky, oleje a vosky, cukor, škrob, celulóza, proteíny, polysacharidy, vitamíny, získané hydrolýzou, hydrogenáciou, esterifikáciou alebo inými štiepeniami a kondenzáciou.
 • Môžu sa používať iba vybrané konzervačné látky identické s prírodou. Vyžaduje sa vhodné označenie.
 • Povolené sú iba prírodné vonné látky podľa normy ISO 9235 a biotechnologicky odvodené vonné látky.

Látky, ktoré by sa nikdy nemali používať:

 • organické syntetické farbivá
 • syntetické vonné látky
 • etoxylované suroviny
 • silikóny
 • parafíny a iné ropné produkty
 • rastlinné a živočíšne suroviny a konečné výrobky, ktoré boli ošetrené ionizujúcim žiarením

BDIH: 333 produktov

Váš výber

Všetky ceny vr. DPH