ICADA certifikovaná prírodná kozmetika

ICADA je európske združenie služieb a záujmových skupín pre malé a stredné podniky v oblastiach:

 • preparatívna kozmetika,
 • aparatívna kozmetika,
 • prírodné čistiace produkty
 • výživové doplnky a potraviny.

Na získanie certifikátu ICADA pre prírodnú kozmetiku musia byť splnené nasledujúce normy:

Prírodné látky sa používajú ako také alebo sa získavajú fyzikálnymi procesmi. Tu sa rozlišuje medzi štyrmi zdrojmi:

 1. Rastlinné suroviny: tieto musia, pokiaľ je to možné, pozostávať z certifikovanej ekologickej suroviny (kbA) a sú regulované pozitívnym zoznamom. Vo výnimočných prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatok organických surovín, sa môžu použiť aj iné špeciálne suroviny z certifikovaného divokého zberu a ak to nie je možné, z konvenčného pestovania.
 2. Živočíšne suroviny: povolené je použitie látok, ktoré sa tradične získavajú zo živých zvierat, ako je mlieko, med alebo hodváb. Používanie surovín z mŕtvych zvierat, ako je norkový olej, svištie tuky, živočíšne tuky a pod. však nie je povolené.
  Suroviny, ktoré sa nepoužívali v kozmetickom priemysle pred 1. januárom 1998, sa môžu použiť, iba ak neboli testované na zvieratách.
 3. Biotechnicky vyrobené kozmetické suroviny: pretože mikroorganizmy sú tiež súčasťou prírody, t.j. vyskytujú sa tiež v rastlinách a živočíchoch, sú ich metabolické produkty povolené ako zložky organickej a prírodnej kozmetiky. Používanie GMO je však zakázané.
 4. Minerálne a anorganické látky: minerály akejkoľvek formy sú súčasťou prírody, a preto sú povolené. Povolené sú tiež anorganické soli, kyseliny a zásady, ako je chlorid sodný alebo síran horečnatý, ktoré môžu vznikať prírodnými procesmi.

Deriváty prírodných produktov sú povolené, ak príroda nie je dostatočným zdrojom pre východiskový materiál. Musia sa tiež vyrábať pomocou presne definovaných procesov a s dôkazmi o kompatibilite so životným prostredím.

Vône a arómy musia samozrejme zodpovedať norme ISO 9235. Povolené sú aj látky pochádzajúce z prírodných procesov (napr. biotechnologických).

Syntetické materiály s definovanými povoleniami na použitie: aby bolo možné ponúknuť spotrebiteľovi organickej a prírodnej kozmetiky mikrobiologicky dokonalú kvalitu, možno použiť presne definované konzervanty. Povolené sú:

 • kyselina benzoová a jej soli
 • kyselina sorbová a jej soli
 • kyselina mravčia
 • kyselina salicylová a jej soli
 • kyselina propiónová a jej soli
 • benzylalkohol

Čomu sa vedome vyhýba organická a prírodná kozmetika?

 • Skupiny surovín, ktoré nie sú kompatibilné s prírodnou predstavou, ako sú syntetické vône, silikóny, výrobky z minerálnych olejov atď.
 • Rádioaktívne ožarovanie produktov na zníženie choroboplodných zárodkov.
 • Obaly, ktoré sú škodlivé pre prírodu, napríklad halogénované plasty.

Nakupovať podľa kategórií

ICADA: 258 produktov

Váš výber

Všetky ceny vr. DPH