CCPB certifikovaná prírodná kozmetika

Hlavnými úlohami ccpb sú kontrola a certifikácia výrobkov z potravinárskeho, textilného, domáceho a kozmetického priemyslu.

Existujú dve označenia:

  • Cosmetici Biologici (bio kozmetika)
  • Cosmetici Naturali

Tu sú najdôležitejšie štandardy, ktoré musia byť dodržané pre získanie oboch označení:

  • Najmenej 95 % zložiek musí byť prírodného pôvodu.
  • V prípade ďalej spracovaných výrobkov prírodného pôvodu sa môžu použiť iba presne definované procesy.
  • Syntetické produkty sú presne definované pomocou pozitívneho zoznamu.
  • Certifikát musí byť na výrobku zreteľne rozpoznateľný a zrozumiteľný. Slovo „prírodný“ sa nikdy nesmie použiť na uvedenie spotrebiteľa do omylu. Okrem toho musí byť na obale zreteľný dátum spotreby, ako aj meno a adresa výrobcu a musia byť dodržané ďalšie formálne pravidlá označovania výrobku, aby bola spotrebiteľovi zaručená maximálna transparentnosť.
  • Pôvod a prepravné trasy použitých surovín musia byť zdokumentované a overiteľné.
  • Balenie produktu musí byť čo najmenšie a pokiaľ je to možné, musí byť recyklovateľné. Okrem toho je potrebné dodržiavať určité hygienické normy.
  • Rádioaktívne ožarovanie výrobkov a používanie GMO je zakázané.
  • Živočíšne zložky sú povolené iba v prípade, že na to žiadne zviera nemusí trpieť alebo zomrieť.

Označenie Cosmetici Biologici tiež podlieha ďalším predpisom a musí obsahovať určitý podiel organických zložiek.

Viac podrobností o ccpb .

ccpb: 231 produktov

Váš výber

Všetky ceny vr. DPH