Not Tested On Animals - CCF - certifikovaná prírodná kozmetika

Prírodné ošetrujúce produkty bez testovania na zvieratách

Choose Cruelty Free “ (CCF) je nezávislá nezisková organizácia, ktorá testuje a oceňuje nenásilné spoločnosti.

Kritériá na udelenie značky sú:

  • Na získanie zložky sa nesmie usmrtiť žiadne zviera.
  • Žiadna prísada sa nemôže zo zvieraťa odstrániť násilím (t.j. s bolesťou alebo nepohodou).
  • Z divokých zvierat sa nesmie odoberať žiadna vzorka.
  • Nesmú sa použiť žiadne vedľajšie produkty z kožušinového alebo jatočného priemyslu. (Ak bolo zviera usmrtené na iné účely, ako je konkrétne na kozmetickú výrobu)
  • Iba výrobná spoločnosť môže používať zložky (vzťahuje sa na všetky výrobky), ktoré boli testované samotnou spoločnosťou alebo zástupcami alebo inými stranami zapojenými do testovania na zvieratách. Platí to aj pre obdobie najmenej 5 rokov pred dátumom podania žiadosti o akreditáciu.

Viac informácií o značke Choose Cruelty Free.

Vyberte si Cruelty Free - netestované na zvieratách: 120 produktov

Váš výber

Všetky ceny vr. DPH